Om oss

Om Seniorklubben Västerträffen

Föreningens tillkomst

På uppmaning av Fritidsförvaltningen startade Arne Feldert i mars 1988 föreningen som en politiskt oberoende aktivitetsklubb för pensionärer


Syfte

Föreningen skall arbeta för att ta tillvara den svenska begåvningsreserven och ge mening och värde åt ålderdomen genom ökad gemenskap, stimulans till studier och fritidsaktiviteter; ordna informationsmöten och i övrigt bevaka pensionärernas intressen och föra dess talan.

Även att kunna utnyttja dess kompetens för samhällsbefrämjande uppgifter efter inträffad pensionsålder.

Föreningen är till religion och partipolitik klart neutral.

Expeditionstider

På Västerträffen varje torsdag kl. 10.30 - 11.30


Välkommen som medlem. Tryck på fliken "Bli medlem" överst i menyraden.


Adress
Ö. Skärvallsgatan 1
426 53 V. Frölunda
Telefon: 031-691840
Plusgiro: 21 30 87-0