Styrelsen

Västerträffen

Styrelsen

Telefonnummer om Du vill ta direkt kontakt med någon i styrelsen

Namn

Position


Telefon

Stig Johansson

Ordförande 

070 543 22 36

Elisabet Andersson

Sekreterare


070 958 00 43

Göran Ekeroth

Kassör


070 842 74 46

Ann-Marie Svensson

Vice ordförande


073 410 15 31

Inger Thörnqvist

Ledamot


073 383 25 01

Lillemor Magnusson

Ledamot


072 538 69 57

Gunilla Blomén

Ledamot


073 948 47 26

Tommy Skogsberg

Suppleant


070 306 63 43

Stadgar för Seniorklubben Västerträffen