Styrelsen

Styrelsen

Telefonnummer om Du vill ta direkt kontakt med någon i styrelsen

Namn

Position


Telefon

Jan Olof Jansson

Ordförande 

070 869 03 76

Elisabet Andersson

Sekreterare


070 958 00 43

Göran Ekeroth

Kassör


070 842 74 46

Agneta Glader

Vice ordförande


070 588 38 13

Ann-Marie Svensson

Ledamot


073 410 15 31

Gunilla Johansson

Ledamot


073 393 60 03

Anne - Marie Ivarsson

Ledamot


070 747 53 53

Gunilla Blomén

Ledamot


073 948 47 26

Tommy Skogsberg

Suppleant


070 306 63 43

Lena Johansson

Suppleant


070 992 65 37

Stadgar för Seniorklubben Västerträffen