Sångkören

Sångkören "Västergökarna"

Vårterminen startar tisdagen den 23 januari 2024 och slutar den 25 april.
Vi sjunger mellan kl. 16.30 - 18.00.


Information: Gunilla Blomén tel. 073 948 47 26. Gullvi Jonsson tel. 070 831 89 22

Västergökarna underhåller på Åkerhus 2023-10-31


Julkonsert Västerträffen 2022