Sångkören

Västerträffen

Sångkören "Västergökarna"

Vårterminen startar tisdagen den 24 januari 2023 ( ca 15 ggr.)
Vi sjunger mellan kl. 16.30 - 18.00.


Information: Gunilla Blomén tel. 073 948 47 26. Gullvi Jonsson tel. 070 831 8922