Trivselträffar

Trivselträffar

Hålls första torsdagen i varje månad under vår och höst. Vi börjar kl 11 med allmän information och lottdragning. Vid 11.30-tiden får vi höra ett föredrag i något intressant ämne. Efter föredraget fikar vi varefter dagen avslutas med någon form av underhållning.

Trivselträff 2019-04-04